Ներդրումային բանկ

Կապիտալի շուկաներ

Ամերիաբանկը Հայաստանի Հանրապետության կապիտալի շուկայի առաջատար մասնակիցներից է: Մենք հաճախորդներին տրամադրում ենք բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի, ինչպես նաև այլ արժեթղթերի հետ կապված ծառայությունների ամբողջական փաթեթ` պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման կազմակերպումից մինչև երկրորդային շուկայում իրացվելիության ապահովում (մարքեթ մեյքինգ) ու շուկայի համապարփակ վերլուծություն: 2008թ. մեր կողմից կազմակերպվեց Հայաստանի Հանրապետության կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում մինչ այդ նախադեպը չունեցող կորպորատիվ պարտատոմսերի հրապարակային տեղաբաշխումը` հիմնված մրցակցային հայտերի վրա:

 

Ամերիաբանկի Կապիտալի շուկաների բաժնի անձնակազմն անվերապահորեն հետևում է տրամադրվող ծառայությունների բարձր որակի պահպանմանը` ինքնուրույն կազմակերպելով արժեթղթերի թողարկման նախապատրաստման և տեղաբաշխման ողջ գործընթացը, ինչպես նաև հանդես գալով նորարարական լուծումներով, որոնք համահունչ են մեր հաճախորդների պահանջներին: Ամերիաբանկը ձեռք է բերել նորարար և առաջատար ներդրումային բանկի համբավ` շնորհիվ նոր օրենսդրական նախաձեռնությունների օպերատիվ ներդրման և պետական կարգավորող մարմինների հետ մասնագետների սերտ համագործակցության:

 

Լավագույն մասնագետներից կազմված Բանկի անձնակազմը` կապիտալի շուկաների ոլորտում իր բազմամյա փորձով, տրամադրում է նաև բաժնետիրական կապիտալի գծով ծառայությունների և խորհրդատվության ամբողջական փաթեթ` ներառյալ մասնավոր տեղաբաշխումը, առաջնային հրապարակային տեղաբաշխումը (IPO), երկրորդային/հաջորդող հրապարակային տեղաբաշխումը (SPO), արժեթղթերի փաթեթների առքուվաճառքը, արժեթղթերի հետ գնման կազմակերպումը, ինչպես նաև փոխարկելի և այլ հիբրիդ արժեթղթերով գործարքները: Մեր խնդիրն է կիրառվող օրենսդրության շրջանակներում մեր հաճախորդների համար յուրահատուկ և արդյունավետ լուծումների մշակումը և փոփոխվող շուկայական պայմաններում վերջիններիս մշտական և բարձրակարգ իրականացման ապահովումը:


 

Ներքին շուկայում արժեթղթերի տեղաբաշխում


  •   Հաստատուն եկամտաբերությամբ ("fixed income") արժեթղթերի տեղաբաշխում
  •   բաժնետոմսերի տեղաբաշխում
  •   հիբրիդ արժեթղթերի տեղաբաշխում (փոխարկելի պարտատոմսեր, ածանցյալներ)

 

 

 

Արտաքին շուկաներում տեղաբաշխում

  •   Հաստատուն եկամտաբերությամբ ("fixed income") արժեթղթերի տեղաբաշխում
  •   բաժնետոմսերի տեղաբաշխում
  •   հիբրիդ արժեթղթերի տեղաբաշխում (փոխարկելի պարտատոմսեր)
  •   դեպոզիտար ստացականների տեղաբաշխում (ADR, GDR)

 

 

Կապիտալի շուկաների գծով ծառայությունների սակագները


Անդերրայթինգի գծով մատուցված ծառայությունների մատուցման հետ կապված Բանկի ծառայության վճարը բաղկացած է երկու մասից` սահմանված կանխավճարից և տեղաբաշխման պարգևավճարից: Սահմանված կանխավճարը հաշվարկվում է փաստացի ծախսված ժամանակի հիման վրա, իսկ տեղաբաշխման պարգևավճարը` տեղաբաշխման կամ թողարկման ծավալի հիման վրա և սահմանվում է որպես տոկոս թողարկված/տեղաբաշխված արժեթղթերի ծավալի նկատմամբ:

 

Թողարկողների կողմից արժեթղթերի տեղաբաշխման հետ կապված լրացուցիչ ծախսերը, վճարման պայմանները, եղանակները և ժամկետները  բանակցվում և ամրագրվում են “Տեղաբաշխման ծառայությունների մատուցման պայմանագրով”: Ներդրողների կողմից առաջնային շուկայից տեղաբաշխվող արժեթղթերի ձեռք բերման գործընթացի, հարաբերությունների կարգավորման մանրամասն նկարագիրը, ինչպես նաև դրա հետ կապված ծախսերը մանրամասն կերպով ներկայացվում են արժեթղթերի հրապարակային առաջարկի “Ազդագրում”:


Թարմացված է առ 18.03.2013 թ., 10:57

Ներդրումային բանկային ծառայություններ

ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկատվության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

© 2007-2018. All rights reserved.