Կորպորատիվ հաճախորդների համար

Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի պետական աջակցության  պայմաններ 

Ծրագրի (ՀՀ Ագրոպարենային Ոլորտի Սարքավորումների Ֆինանսական Վարձակալության` Լիզինգի Պետական Աջակցություն) շրջանակում լիզինգի պայմանագիրը կնքվում է մինչև 8 տարի մարման ժամկետով:

 

 • Լիզինգը տրամադրվում է.
  • ՀՀ դրամով
  • տարեկան մինչև 11% տոկոսադրույքով, որի մինչև 7 տոկոսային կետը սուբսիդավորվում է, որպեսզի լիզինգառուի կողմից վճարվող լիզինգի տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 4 տոկոս
 • Կանխավճար Լիզինգի առարկայի արժեքի 20 %-ի չափով
 • Լիզինգի առարկայի արժեքը ներառում է Լիզինգի առարկայի ձեռքբերման գինը
 • Լիզինգի առարկայի ՀՀ ներմուծման հետ կապված ծախսերը (տեղափոխում, այդ թվում՝ տեղափոխման հետ կապված այլ ծախսեր, մաքսազերծում, ավելացված արժեքի հարկ և այլն)
 • Միևնույն լիզինգառուն ծրագրից կարող է օգտվել մեկ անգամ, իսկ ծրագրի շրջանակում ձեռքբերվող սարքավորումների արժեքը չի կարող գերազանցել 230 մլն դրամը.
 • Այն դեպքում, երբ կառուցվածքը (կոնստրուկցիան) կազմում է Լիզինգով ձեռք բերվող տեխնոլոգիական սարքավորման անբաժանելի մաս, ապա կառուցվածքը կարող է դիտարկվել որպես Լիզինգի առարկա
 • Լիզինգի պայմանագրի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածում Լիզինգի առարկան պարտադիր ապահովագրվում է վնասվածքի և կորստյան ռիսկերից (ԿԱՍԿՈ)`Բանկի հաշվին.
 • Լիզինգի հիմնական գումարի մարման համար սահմանված արտոնյալ ժամկետը հաշվարկվում է Լիզինգը տրամադրելու պահից առավելագույնը 3 ամիս, իսկ Լիզինգի չսուբսիդավորվող տոկոսների վճարման պարտականությունը լիզինգառուի մոտ առաջանում է Լիզինգի տրամադրման պահից սկսած։ Բացի այդ, լիզինգառուի խնդրանքով Բանկի կողմից կարող են սահմանվել Լիզինգի հիմնական գումարի վճարման համար դադարի շրջաններ` տարեկան մինչև 6 ամիս ժամկետով
 • Լիզինգի հիմնական գումարը և Լիզինգի տոկոսադրույքը լիզինգառուի ցանկությամբ վաղաժամ մարելու դեպքում տույժեր և (կամ) տուգանքներ չեն գանձվում
 • Տույժերը և (կամ) տուգանքները սուբսիդավորման ենթակա չեն
 • Տոկոսավճարի չափը հաշվարկվում է Լիզինգի հիմնական գումարի մնացորդի նկատմամբ
 • Լիզինգի հիմնական գումարը չունի նվազագույն շեմ
 • Մնացած պայմանները գործում են Ամերիաբանկ ՓԲԸ Ֆինանսական վարձակալության /Լիզինգի/ պայմաններին համապատասխան:

Թարմացված է առ 14.11.2018 թ., 12:28

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2018. All rights reserved.