Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

Ապառիկ ֆինանսավորում

 

ԱՊԱՌԻԿ ՏԵՂՈՒՄ

ապառիկ 

 • Գնորդը  հնարավորություն է ունենում հաշված րոպեների ընթացքում կատարել ապրանքների ապառիկ գնումներ անմիջապես խանութում` առանց Բանկ այցելելու:
 • Ապառիկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում, և ձևակերպումը կատարվում է 5 րոպեի ընթացքում:
 • Բանկը կարող է Ձեզ առաջարկել պահանջվող վարկի գումարից ավել վարկի գումար՝ հնարավորություն տալով գնել Ձեզ անհրաժեշտ այլ ապրանքներ:

 

 

Ապրանքների ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

21 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն  ունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը` 50 000 ՀՀ դրամ

Առավելագույնը` 3 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 60

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 24 %                         

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0.99 % -1.4 %

Տրամադրման միանվագ վճար / կանխավճար

0 % - 20%

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

1. Տոկոսադրույքի կիրառման դեպքում անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ,

 

2. Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ` վարձավճարի կիրառման դեպքում` պարտքի գումարը և վարձավճարը վճարվում են հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ:

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/  

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

 

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում             

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ և Արցախի Հանրապետություն

 

 

Ծառայությունների մատուցման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

21 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն  ունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը` 100 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը` 1 500 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 24

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 24 %                         

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0.99 %

Տրամադրման միանվագ վճար / կանխավճար

Չի կիրառվում

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

1. Տոկոսադրույքի կիրառման դեպքում անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ,

 

2. Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ` վարձավճարի կիրառման դեպքում` պարտքի գումարը և վարձավճարը վճարվում են հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ:

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/  

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

 

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում             

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ և Արցախի Հանրապետություն

 

 

Արևային համակարգերի ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

21 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն  ունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը` 200 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը` 5 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 108

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 15.01 %                         

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0.45 % -0.7 %

Տրամադրման միանվագ վճար / կանխավճար

0 % - 10%

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

1. Տոկոսադրույքի կիրառման դեպքում անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ,

 

2. Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ` վարձավճարի կիրառման դեպքում` պարտքի գումարը և վարձավճարը վճարվում են հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ:

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/  

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

 

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում             

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ և Արցախի Հանրապետություն

 

Վճարումների կատարման եղանակներ

1. Վճարային տերմինալների միջոցով

2. Այլ բանկից դրամական փոխանցում կատարելու միջոցով

3. Բանկի մասնաճյուղերում

4. Օնլայն տարբերակով՝ բանկի կայքում


 

Վճարման եղանակ

Միջնորդավճար

Անկանխիկ եղանակով, ինչպես նաև «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային տերմինալների միջոցով

0 դրամ

Easy Pay, TelCell, MobiDram, idram, UPay վճարային տերմինալների միջոցով

Easy Pay, МobiDram, idram -200 ՀՀ դրամ

Telcell - 300 ՀՀ դրամ

UPay – մինչև 35,000 ՀՀ դրամը` 200 դրամ, 35,001 ՀՀ դրամից սկսած` 0.6%

Բանկում կանխիկ վճարման եղանակով

500 ՀՀ դրամ /յուրաքանչյուր գործողության համար/

Օնլայն տարբերակով՝  բանկի կայքում

0 դրամ


 

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում 

1

ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ

ՎԵԳԱ / VEGA

2

ԶԻԳԶԱԳ ՍՊԸ

ԶԻԳԶԱԳ ՄԵԳԱՍԹՈՐ / ZIGZAG MEGASTOR

ԶԻԳԶԱԳ ԱՆՏԵՆԱ / ZIGZAG ANTENA

3

ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ

ՎԻ ԷԼ ՎԻ / VLV

4

ՅՈՒՔՈՄ ՍՊԸ

ՅՈՒՔՈՄ / UCOM

5

ԷԴ-ՍՊՈ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ / BEKO

6

ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ ՍՊԸ

ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ / PC ELECTRONICS

7

ԲԱՐՍԻՍ ՍՊԸ

ՆՈՐ ՏՈՒՆ / NOR TUN

8

ՅՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՊՐՈՋԵՔՏ ՍՊԸ

ԵՎՐՈԲԱԶԱ / EUROBAZA

ՍՄԱՅԼ ՓՐԱՅՍ / SMILE PRICE

9

ՈՍԿԵ ԱՐԵՎ ՍՊԸ

220 ՎՈԼՏ / 220 VOLT

10

ՄԵԴԻԱ ԷՔՍՊԵՐՏ ՍՊԸ

11

ԴԱՐՖ ՍՊԸ

ՄԵԾ ԱՆԻՎ / METS ANIV

12

ՎԵՆՈՒՍ ԷԼ ՍՊԸ

ՎԵՆՈՒՍ / VENUS

13

ԱՍՏՂԻԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ Ա/Ձ

ԱՍԿԱՏ ՄՈԲԱՅԼ / ASKAT MOBILE

14

ՄԱՍՏԵՐՖՈՆ ՍՊԸ

3Դ ՊԼԱՆԵՏ / 3D PLANET

15

ԴԵԿՈՐԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԴՈՄՈՒՍ, ԴՅՈՒՍՈՆ / DOMUS, DUSON

16

ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ ՍՊԸ

ՎԵՍՏԱ / VESTA

17

ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԻԴԵԱԼ / IDEAL

18

ՄՈՒԼՏԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ ՍՊԸ

ՄԱՅ ՆՈԹԲՈՒՔ / MY NOTEBOOK

19

ՄՈԲԻԼԱՅՖ ՍՊԸ

ՄՈԲԻԼԱՅՖ / MOBILIFE

20

ՊԻԿՍԵԼՍ ՍՊԸ

ՊԻԿՍԵԼ / PIXEL

21

ԲԻ ԷԼ ՍՊԸ

ԲԻ ԷԼ / BL

22

ՋԻ ԲԻ ՅՈՒ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ(ՎԱՆԱՁՈՐ) / BEKO(VANADZOR)

23

ՋԻ ԷՍ ԷՅ ՍՊԸ

ՋԻ ԷՍ ԷՅ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / GSA ELECTRONICS

24

ՄՈԲԼԻՕՍ ՍՊԸ

ՀՈՒԱՎԵՅ / HUAWEI

25

ՆՅՈՒ ՖԼԱՅ ՍՊԸ

ՊԼԱԶՄԱ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / PLASMA ELECTRONICS

26

ՌԻՆՈ ՍՊԸ

ՄԵԾ ԱՆԻՎ (ՂԱՐԱԲԱՂ) / METS ANIV (GHARABAGH)

27

ՇԱՀ ՍՊԸ

ՌԵԶՈՆ / REZON

28

ՍԲՍ ՍՊԸ

ԷՍ ԲԵ ԷՍ / SBS

29

ՏԵԽՆԻԿԱՏ ՍՊԸ

ԶԵԹ-ՄԻՔՍ / Z-MIX

30

ԻՔՍ-ՄՈԲԱՅԼ ՍՊԸ

ԻՔՍՏԵԽՆԻՔՍ / XTECHNX

31

ՕՍԿԱՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ ՍՊԸ

ԷԼԴՈՐԱԴՈ, ԲԵԿՈ (ԳՅՈՒՄՐԻ) / ELDORADO, BEKO (GYUMRI)

32

ՍԻԳՄԱ-ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ ՍՊԸ

ՍԻԳՄԱ-ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / SIGMA ELECTRONICS

33

ՆԱՐԵԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Ա/Ձ

ԾԻԱԾԱՆ / TSIATSAN

34

ՀԱՅԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Ա/Ձ

ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ (ԷՋՄԻԱԾԻՆ) / PC ELECTRONICS (ETCHMIATSIN)

35

ԷԼԵՆ ՂՈՒՇՉՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ

ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ (ԱՇՏԱՐԱԿ) / PC ELECTRONICS (ASHTARAK)

36

ԱՐԹՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ

ԴԵԿՈՐ / DECOR

37

ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ԳԱՎԱԼՋՅԱՆ Ա/Ձ

ԴԱՎ ԿԱՀՈՒՅՔ / DAV KAHUYQ

38

ՎԵՐՏԻԿԱԼ ԼՅՈՒՔՍ ՍԻՍՏԵՄ ՍՊԸ

ՇԵՆ ՇԵՄ / SHEN SHEM

39

ԱՆԻ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ՄԱՐՏԻԿԻ Ա/Ձ

ԱՆԻ ԿԱՀՈՒՅՔ / ANI KAHUYQ

40

ԻՆՏԵՐՖՈՒՌ ՍՊԸ

ԷՇԼԻ ՀՈՄՍԹՈՐ / ASHLEY HOMESTORE

41

ՀՐԱՇՔ ՍՊԸ

ՇԿԱՖՖ / SHKAFF

42

ՀԱԿՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՂԱՐԻԲԻ Ա/Ձ

43

ԿԱ ԸՆԴ ԿԱ ՍՊԸ

ԿԻՏ ԿԱՀՈՒՅՔ / KIT KAHUYQ

44

ԱՐՊԱՆԻՎ ՍՊԸ

ԱՎՏՈՄԱՔՍ / AUTOMAX

45

ՄԿ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԿԱՀՈՒՅՔ / KAHUYQ

46

ՄԱՔՍԻՄ ԳԻՔԻՆՅԱՆ Ա/Ձ

ԴՈՒԲԱՅ / DUBAY

47

ՆՈՈՒԹԲՈՒՔ ՍԹՈՐ ՍՊԸ

ՌԵԴ ՍԹՈՐ / RED STOR

48

ԷԼՍԱ ՍՊԸ

ԷԼՍԱ / ELSA

49

ՍՎԵՏԱ ՍԵՐՈԲՅԱՆ Ա/Ձ

ՕԼԼ ՍԵԼԼ / ALL CELL

50

ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ԲԵԿՆԱԶԱՐՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ

ՎԵՍՏԱ ՊԼՅՈՒՍ / VESTA PLUS

51

ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ ՍՊԸ

ՔՍՅԱՈՄԻ / XIAOMI

52

ՍՊՈՐՏ ԼԱՅՖ ՍՊԸ

ՍՊՈՐՏԼԱՆԴԻԱ / SPORTLANDIA

53

ՇՏԻԳԵՆ  ՍՊԸ

ՇՏԻԳԵՆ / SHTIGEN

54

ԱՆԱՀԻՏ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ Ա/Ձ

ՍՄԱՐԹ ԷԼԷԿՏՐՈՆԻՔՍ / SMART ELECTRONICS

55

ՊՐՈՖՊԱՆԵԼ ՍՊԸ

ՍՈԼԱՐՈՆ / SOLARON

56

ԴԱՎԻԹ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՋԱՆԻԿԻ Ա/Ձ

ՎԵԳԱՍ / VEGAS

57

ՎԵՐՍԱԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ՎԵՐՍԱԼ / VERSAL

58

ԱԼԴԻՍ ՍՊԸ

ԷԼԵԿՏՐՈՆ ՊԼԱԶԱ / ELEKTRON PLAZA

59

ՆՈՐԱՅՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՏՐԴԱՏԻ Ա/Ձ

ԼՈՒՎՐ / LOUVRE

60

ՖՐԻՆԵՐՋԻ ՍՊԸ

ՖՐԻՆԵՐՋԻ / FREENERGY

61

ՆՈՐԱՅՐ ԵՎ ՀՐԱՅՐ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ Ա/Ձ

ՆՈՐԱՅՐ ԵՎ ՀՐԱՅՐ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ / NORAYR AND HRAYR BROTHERS

62

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԺՈՐԻԿԻ Ա/Ձ

ՏԱՔ ՏՈՒՆ / TAQ TUN

63

ԱՆԱՀԻՏ ԷՎՈՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ

ՎԱՀԵ ԷԼԷԿՏՐՈՆԻՔՍ / VAHE ELEKTRONICS

64

ԹԱՅԳՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ՌԻԲՈԿ / REEBOK

65

ՖՈՐՏՈՒՆԱ ՏՐԵՅԴ ՍՊԸ

ՖՈՐՏՈՒՆԱ ԹՐԵՅԴ / FORTUNA TRADE

66

ՌՈԲԵՆ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ (ԱԲՈՎՅԱՆ, ԹԱԼԻՆ) / BEKO (ABOVYAN, TALIN)

67

ԷԼՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ

ԷԼԴՈՐԱԴՈ / ELDORADO

68

ԻՆՏԵՐՍԵՐՎԻՍ ՄԵԿ ՍՊԸ

ՄԵԿ / MEK

69

ՊԼԱՏՖՈՐՄ ՍՊԸ

ՍՄԱՐԹ ԷՆԵՐՋԻ / SMART ENERGY

70

ՆՈԹՍԹՈՐ ՍՊԸ

ՆՈԹԲՈՒՔ ՍԵՆԹՐ / NOTEBOOKCENTRE

71

ՆՈՒԳԱ ՀԱՈՒԶ ՍՊԸ

ՆՈՒԳԱ ՀԱՈՒԶ / NUGA HOUSE

72

ԱԳԱ-ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԱՇԽԱՐՀ / KAHUYQI ASHKHARH

73

ԿՈՄՖՈՐՏ Ռ ԵՎ Վ ՍՊԸ

ԱՌ ԸՆԴ ՎԻ ԿՈՄՖՈՐՏ / R AND V COMFORT

74

ՄԱՅԴԱՎ ՍՊԸ

ՎԻ ԷԼ ՎԻ (ԿԱՊԱՆ) / VLV (KAPAN)

75

ԱԳԷՎԱՐՏ ՍՊԸ

ՎԻ ԷԼ ՎԻ (ԱՐՄԱՎԻՐ) / VLV (ARMAVIR)

76

ՄՈՒՇԵՂ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԼՅՈՎԱՅԻ Ա/Ձ

ԱՐԳԱՎԱՆԴ ԿԱՀՈՒՅՔ / ARGAVAND KAHUYQ

77

ՍԱՀԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՎԱՆՅԱՅԻ Ա/Ձ

ԱՐՄԱԼԻՍ / ARMALIS

78

ԱՐԱՔՍՅԱ ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԳԵՐԱՍԻՄԻ Ա/Ձ

79

ՎԱՀԱՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՀԵՆՐԻԿԻ Ա/Ձ

80

ԱՐՍԵՆ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏԻ Ա/Ձ

ԳՅՈՒՂՏԵԽՆԻԿԱ / GYUGHTEKHNIKA

81

ԼԵՆԱ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ԱՐԱՄԻ Ա/Ձ

ԵԼԵՆԱ / ELENA

82

ՇԱՆԹ ԱԿՈՒԼՅԱՆ ԽԱՉԻԿԻ Ա/Ձ

ԲԵԿՈ (ԱՐԹԻԿ) / BEKO (ARTIK)

83

ՇԻՆԿԱՊԻՏԱԼ ՀՈՄ ՍՊԸ

ԲՐԱՅԹ ՀԱՈՒՍ / BRIGHT HOUSE

84

ԱՆԻ ԴԵՆՏ ՍՊԸ

ԱՆԻ ԴԵՆՏ ԴԵՆՏԱԼ ԿԼԻՆԻԿԱ / ANI DENT DENTAL CLINIC

85

ԲՈՐԻՍ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ

ԴԻԶԱՅՆՈ / DESIGNO

86

ՄԱՐԻԱՄ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ

87

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ԳԵՎՈՐԳԻ Ա/Ձ

88

ԱՐՄԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼԻ Ա/Ձ

ԳԱՐԱՆՏ / GARANT

89

ԴՍԱ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ (ԱՊԱՐԱՆ) / BEKO (APARAN)

90

ՍՈՆԵՏ ՍՊԸ

ՍՈՆԵՏ / SONET

91

ԳԱՊԷՔՍ ՍՊԸ

ԳԱՊԷՔՍ / GAPEX

92

ՀՄԱՅԱԿ ՕՆԻԿԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Ա/Ձ

ԼԻԴԵՌ / LEADER

93

ՏԻԳՐԱՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

ԱԼԵՔՍ ԴԵԿՈՐ / ALEX DECOR

94

ԳԱՐ ԳՐԻԳ ՍՊԸ

ԾԻԱԾԱՆ / TSIATSAN

95

Զ ԷՍ ՏՈՊ ՍՊԸ

ՍԿԻԼԼ ԷՅ ԷՄ / SKILL AM

96

ՊԼԱԶՄԱ ՎԱՆ ՍՊԸ

ՊԼԱԶՄԱ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / PLASMA ELECTRONICS

97

ԷԼԶՈՆ ՍՊԸ

ԷԼԶՈՆ / ELZONE

98

ԱՐԱՅԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ

ԲԵԿՈ (ԿԱՊԱՆ) / BEKO (KAPAN)

99

ՖՈՒԼ ՀԱՈՒՍ ՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ

ՖՈՒԼ ՀԱՈՒՍ ՄԱՐԿԵՏ / FULL HOUSE MARKET

100

ԴՎ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ԷԿՈ ՍԹԵՓ / ECO STEP

101

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԹՈՓԼԱՂԱԼՑՅԱՆ Ա/Ձ

ԱԴԱՍ / ADAS

102

ՀԱՅԿ ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ ՊԱՐԳԵՎԻ Ա/Ձ

ՄՈՆԻԿԱ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՍՐԱՀ / MONIKA KAHUYQI SRAH

103

ՉՈ ԿՈ ՔՐԻԲՍ ՍՊԸ

ՎՈՒԼԻԿ ՔՐԻԲՍ / Woolic Cribs

104

ՆԱԻՐԻ ՓԱՐՍՅԱՆ ՄԻՇԱՅԻ Ա/Ձ

ԿԱՀՈՒՅՔ / KAHUYQ

105

ԱԳԱՊԻ ՇՄԱՎՈՆՅԱՆ Ա/Ձ

ԲԵԿՈ (ԱՐՄԱՎԻՐ) / BEKO (ARMAVIR)

106

ՀՈՒՍԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԹՈՎՄԱՍԻ Ա/Ձ

ԱՐՄԱԴԱ ՄՈԼԼ / ARMADA MALL

107

ՆԻԿԿԱՐ ՍՊԸ

ՎԵՍՏԱ (ՄԱՐՏՈՒՆԻ) / VESTA (MARTUNI)

108

ԼԻԱ-Կ-ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԼԻԱ ԿԵՐԱՄԻՔՍ / LIA CERAMICS

109

ԱՐՄԵՆ ԵՎ ԱՆՈՒՇԻԿ ՍՊԸ

ՎԵՍՏԱ (ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ) / VESTA (EGHEGNADZOR)

110

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՇԱԿ ՎԱՐԴԱՆԻ Ա/Ձ

ՌԵԶԱԼԹ / RESULT

111

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՐԱ ՍՐԱՊԻՈՆԻ Ա/Ձ

ՆԱՏՈՒՐԱԼԳԱԶ / NATURALGAS

112

ՌԵՆՅՈՒԱԲԼ ՔՈՔԱՍԸՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ ՍՊԸ

ՍԱՆԻ ՍԻԹԻ / SUNNY CITY

113

ԻՍԼՈՒՍ ՍՊԸ

ԻՍԼՈՒՍ / ISLUS

114

ԱՐ. ԼԵՈ ՍՊԸ

ԱՐ. ԼԵՈ / AR LEO

115

ՋՈՒԼԻԱՐ ՍՊԸ

ՎԼՎ (ՍԵՎԱՆ) / VLV (SEVAN)

116

ՄԵԼԱՆՏԵՍ ՍՊԸ

ՎՈԼԼ ԴԵԿՈ / WALL DECO

117

ԻՄ ԴԱՎՈ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ (ՍԵՎԱՆ) / BEKO (SEVAN)

118

ՎԱՆՄԵՏԱՂԱՌ ՍՊԸ

ԿԱՀՈՒՅՔ / KAHUYQ

119

ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ ՆՈՐԻԿԻ Ա/Ձ

ԲԵՍԹ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / BEST ELECTRONICS

120

ՄԱՐԻԱՄ ՂԱՐԻԲՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐԻ Ա/Ձ

ՇԱԴԵ / SHADE

121

ՍԵՐՅՈԺԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՆԻԿՈԼԱՅԻ Ա/Ձ

ԿԱՀՈՒՅՔ / KAHUYQ

122

ԷՌ ՋԻ ԷՌ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ (ՎԱՐԴԵՆԻՍ) / BEKO (VARDENIS)

123

ԱՆԺԵԼԱ ՂԱՐԻԲՅԱՆ ՍՏԵՓԱՆԻ Ա/Ձ

ՓԻ ՍԻ ՄՈԲԱՅԼ / PC MOBILE

124

ԼԱՔՇՐԻ ԳԱՐԴԵՆ ՍՊԸ

ԼԱՔՇՐԻ ԳԱՐԴԵՆ / LUXURY GARDEN

125

ՕՏՐԵ ՍՊԸ

ՕՏՐԵ / AUTRE

126

ԹՈՓ - ՏԵԽ ՍՊԸ

ԹՈՓ ՖԼՈՒՐ / TOP FLOOR

127

ՄԵԼԻՍԱ ՍՊԸ

ՄԵԼԻՍԱ / MELISA

128

ԶՈՀՐԱԲ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՌՈՍՏՈՄԻ Ա/Ձ

ԲԵԿՈ (ԻՋԵՎԱՆ) / BEKO (IJEVAN)

129

ՀՐԱՉՅԱ ԲԱԲԱՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄԻ Ա/Ձ

ԲԵԿՈ (ԷՋՄԻԱԾԻՆ) / BEKO (ETCHMIATSIN)

130

ԱՐԱՄ ԱՂԵԿՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Ա/Ձ

ՅԱՖԵՐՐԱՐԻ / YAFERRARI

131

Մ-ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ ՍՊԸ

ԷLՀԱՈՒՍ / ELHOUSE

132

ՍՈԼԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ՍՈԼԱՐ ԳՐՈՒՊ / SOLAR GROUP

133

ԷԴԳԱՐ ԵՎ ՆԱԶԵԼԻ ՍՊԸ

ՕՋԱԽ / OJAKH

134

ՕՊՏԻՄՈՒՄ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ

ՕՊՏԻՄՈՒՄ ԷՆԵՐՋԻ / OPTIMUM ENERGY

135

ՍԱՐԻԲԵԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

ԷՄ ԷՍ ԿԱՀՈՒՅՔ / MS KAHUYQ

136

ԲԻ ԷՄ ԷՍ ՍՊԸ

ԲԻ ԷՄ ԷՍ / BMS

137

ՎԵԼՀՈՖՖ ՍՊԸ

ՎԵԼՀՈՖՖ / VELHOFF

138

ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐՋԻ ՍԻՍԹԵՄ ՍՈԼՈՒԹԻՈՆՍ ՍՊԸ

ՍՈԼԱՐԷՍՍ / SOLARESS

139

ԵՓՐԵՄՅԱՆ ԱՄԱՏՈՒՆԻ ՎԻԼՅԱՄԻ Ա/Ձ

ԵՓՐԵՄՅԱՆ ԱՄԱՏՈՒՆԻ ՎԻԼՅԱՄԻ Ա/Ձ

140

ՍԱՐԻՄԱՆ ՄԱՄԱՋԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Ա/Ձ

ՎԻՅԱՆԱ / VIYANA

141

ՇԻՆՄՈԼ ՍՊԸ

ՇԻՆՄՈԼ / SHINMOL

142

ՄԱՆՈՒԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

ՄԿ ԿԱՀՈՒՅՔ / MK KAHUYQ

143

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԷԼԵՆ ԱՐԱՄԻ Ա/Ձ

ԱՅ ՊԼՅՈՒՍ / I PLUS

144

ՆՈՐԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱՅԿԻ Ա/Ձ

ԿԱՀՈՒՅՔ / KAHUYQ

145

ԲԵՍԹ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԼԻԴԵՐԻԱ, ԿԵՐԱՄԻԿ ՍԻԹԻ / LIDERIA, CERAMIC CITY

146

ՎԻԼԼԱՄՈ ՍՊԸ

ՎԻԼԼԱՄՈ / VILLAMO

147

ՎԱՀԱԳՆ ԷՎԻՆՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

ՀԱՅ ՖԱՅ / HI FI

148

ՆԵԺԴԻԿ ՏԵՐ - ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՂԱՋԱՆԻ Ա/Ձ

ՎԵՍԹ ԱԲՈՎՅԱՆ / WEST ABOVYAN

149

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ ՅՈՒՐԻԻ Ա/Ձ

150

ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ

ԷՅ ՋԻ ՄՈԲԱՅԼ / AG MOBILE

151

ՌԵԶՈՆ ՍՊԸ

ՌԵԶՈՆ / REZON

152

ՕԹԱՐՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ԻՍԱՀԱԿԻ Ա/Ձ

ԲԵՅԲԻ ԹՈՅՍ / BABY TOYS

153

ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ ՍՊԸ

ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ / VLV STEPANAKERT

154

ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ԹՈՌՆԻԿԻ Ա/Ձ

ԷԼ ԸՆԴ ԷՐ / L AND R

155

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱՆ ԵՐՎԱՆԴԻ Ա/Ձ

ՎԱՆ ԵՎ ԱՐՄԱՆ / VAN AND ARMAN

156

ԱՐՄԱՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

ԲԱՐՈԿԿՈ / BAROCCO

157

ԳԼՈԲԱԼ ԲՅՈՒԹԻ ՍՊԸ

ԳԼՈԲԱԼ ԲՅՈՒԹԻ / GLOBAL BEAUTY

158

ԷԼՈՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ Ա/Ձ

ԴԱՅՄՈՆԴ / DIMOND

159

"ԳՐԻՄԱՐ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ

ԲԵՍԹ ԷԼԷԿՏՐՈՆԻԿՍ / BEST ELECTRONICS

160

ՀԱԿՍԻԼ ՍՊԸ

ՀԱԿՍԻԼ / HAKSIL

161

ԼԱՅԹԻՆԳ ՍՊԸ

ԼՈՒՅՍ / LUYS

162

ՀՐԱՆՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍՊԸ

ՏԵԽՆՈ ՍԹՈՐ / TEKHNO STOR

163

ԼԻՎԻՆԳՍ ՍՊԸ

ԼԻՎԻՆԳՍ / LIVINGS

164

ԷԿՈՎԻԼ ՍՊԸ

ԷԿՈՎԻԼ / ECOVILL

165

ՀԵՂԻՆԵ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ Ա/Ձ

ՀԵՂԻՆԵ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ Ա/Ձ / TEKHNIKA

166

ԱՐՄԻՆԵ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ Ա/Ձ

ՄԱՆԵ ԿԱՀՈՒՅՔ/ MANE KAHUYQ

167

ՆԵԼԼԻ ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՎԱԳԻ Ա/Ձ

ԹԻ ԷՅՋ ՄՈԲԱՅԼ / TH MOBILE

168

ԱՐԱՅԻԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԷՏՈՒՇԻ Ա/Ձ

ՏԵԽՆՈ ՀԱՈՒՍ/ TEKHNO HOUSE

169

ԱՐՍԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԲԱՐԻՍԻ Ա/Ձ

170

ԳՈՌ ՔԱՐԱՄՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

ՄԻՔՍ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / MIX ELECTRONICS

171

ԳԱՅԷԼԼԱՍ ՍՊԸ

ԷԼԼԱ ԿԱՀՈՒՅՔ / ELLA KAHUYQ

172

ՎԻԷՄԷՅՋ ՎՈՒԴ ՍՊԸ

ՍԱԼՄԱՍՏ / SALMAST

173

ԵՎՐՈՍՏԱՆ - ՈՒՅՈՒՏ ՍՊԸ

ԵՎՐՈՍՏԱՆ - ՈՒՅՈՒՏ / EVROSTAN UYUT

174

ՎՈԹՉ ՎՈՐԼԴ ՍՊԸ

ԽՐԱՆՈԳՐԱՖ / CHRONOGRAPH

175

ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ ՍՊԸ

ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ / HRASHQ AYGI

176

ՄՈՒԼՏԻ ՍՈԼԱՐ ՍՊԸ

ՄՈՒԼՏԻ ՍՈԼԱՐ / MULTI SOLAR

177

ՊԼԱԶՄԱ 99 ՍՊԸ

ՊԼԱԶՄԱ 99 / PLAZMA 99

178

ՎԱՐԴԱԶԱՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ

ԲԵԿՈ (ՄԱՐՏՈՒՆԻ) / BEKO (MARTUNI)

179

ԱՎԵՏՅԱՆ ՔՆՔՈՒՇ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ Ա/Ձ

ԱՐԲԱԹ / ARBAT

180

ԱՐՍԻԵԼ ՍՊԸ

ԱՐՍԻԵԼ / ARSIEL

181

ՄԱՄԻԿՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՀՐԱՆՏԻ Ա/Ձ

ՎԻ ԷՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ  / VM ELECTRONICS

182

ԱՐՏՈՒՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿԻ Ա/Ձ

ԱՐՏՈՒՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿԻ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ / SHINANYUT

183

ԳԱՅԱՆԵ ԽՈՒՆՈՅԱՆ ԲՈՐԻԿԻ Ա/Ձ

ԼԻԼԻ / LYLY

184

ԴԻ ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ

ԴԻ ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ / THE OHM ENERGY

185

ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ

ԼԱԲԵԼԼԵ / LABELLE

186

ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՎՈԼՈԴՅԱ ԱԲԲԱՍԻ Ա/Ձ

ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՎՈԼՈԴՅԱ ԱԲԲԱՍԻ ԿԱՀՈՒՅՔ / KAHUYQ

187

ԻԼԻՈՍ ՍՊԸ

ԻԼԻՈՍ / ILIOS

188

ՌԻԴ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ (ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ) / BEKO (CHARENCAVAN)

189

ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

ԲԵՍԹ ԱԼԱՎԵՐԴԻ / BEST ALAVERDI

190

ՓՐՈՖԻՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ՓՐՈՖԻՍ ԷՆԵՐՋԻ / PROFIS ENERGY

191

ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՎԵՏԻՔ ՄԿՐՏԻՉԻ Ա/Ձ

ԿԱՐԻՆ ԲՅՈՒԹԻ / KARIN BEAUTY

192

ԱԼԵՔՍ ԿԱՀՈՒՅՔ ՍՊԸ

ԱԼԵՔՍ ԿԱՀՈՒՅՔ / ALEX FURNITURE

193

ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ ԹԱՄԱՐ ՎԱՆԻԿԻ Ա/Ձ

ԹԱՄԱՐԱ ԿԱՀՈՒՅՔ / TAMARA FURNITURE

194

ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ ՍՊԸ

ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ / SOLAR CENTRE

195

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿ Ա/Ձ

ԿԱԿԱԴՈՒ / KAKADOO

196

ՂԱՐԻԲՅԱՆ ՖԵԼԻՔՍ ԷԴՈՒԱՐԴԻ Ա/Ձ

ՊԼԱԶԱ ՊԼՅՈՒՍ / PLAZA PLUS

197

Ա ԸՆԴ Ա ՍՊԸ

Ա ԸՆԴ Ա / A&A

198

ՋԻԷՍԷՍ ՍՊԸ

ԳԼՈԲԱԼ ՍԵՅՎԻՆԳ ՍԻՍԹԵՄՍ / GLOBAL SAVING SYSTEMS

199

ՌՈՅԱԼ ՍԹԱՐ ՍՊԸ

ՌՈՅԱԼ ՍԹԱՐ / ROYAL STAR

200

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՄԵՐԻ ԱՐՏԱԿԻ Ա/Ձ

ՍԵՎԱՆ ԿԱՀՈՒՅՔ / SEVAN KAHUYQ

201

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ Ա/Ձ

ԲԵԿՈ (ԱՐՄԱՎԻՐ) / BEKO (ARMAVIR)

202

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ՀՈՒՍԻԿԻ Ա/Ձ

ԷԼ ՎԷ / LV

203

ԿԻՆԵՏԻԿ ՓԲԸ

ՕՐԱՆԺ ՖԻՏՆԵՍ / ORANGE FITNESS

204

ԷՍՎԻ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ (ԱԲՈՎՅԱՆ) / BEKO (ABOVYAN)

205

ԺԱՍՄԻՆ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԺԱՍՄԻՆ ԳՐՈՒՊ / JASMINE GROUP

206

ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆ ՎԱԶԳԵՆԻ Ա/Ձ

ԱԲՈՎՅԱՆ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ / ABOVYAN SHINANYUT

207

ԷԿՈ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ

ԷԿՈ ԷՆԵՐՋԻ / ECO ENERGY

208

ԿԵՐԽԵՐ ՍՊԸ

ԿԱՐՇԵՐ / KAERCHER

209

ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ Ա/Ձ

ՍԱԴՇԻՆ / SADSHIN

210

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱԻԴԱ Ա/Ձ

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱԻԴԱ / VOSKANYAN AIDA

211

ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՍԱՂԱԹԵԼ ՀՈՎՍԵՓԻ Ա/Ձ

ԱԼԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / ALIN ELECTRONICS

212

ՎԻԷԼԷՅ ԻՄՊՈՐՏՍ ՍՊԸ

ԱՅՍ ՎՈԹՉ / ICE WATCH

213

ՍՄԱՐԹ ԼԻՎԻՆԳ ՍՊԸ

ԴԱՆՈՒԲԵ ՀՈՄ / DANUBE HOME

214

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԴԱՎԹԻ Ա/Ձ

ՏԵԼԵՖՈՆ - ՄԵԼԵՖՈՆ / TELEFON - MELEFON

215

ՍՈԼԱՐ ՍԻՍՏԵՄ ՍՊԸ

ՍՈԼԱՐ ՍԻՍՏԵՄ / SOLAR SYSTEM

216

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

ԱՆԻ ՎԱՐԱԳՈՒՅՐ / ANI VARAGUYR

 

Վարկավորման այլ  պայմաններ

 

օնլայն ապառիկ
 • Գնորդն Ապառիկով ապրանք կարող է ձեռք բերել միայն այն Ընկերություններից, որոնց հետ Բանկն ունի կնքած Համագործակցության պայմանագիր:
 • Ապառիկ ֆինանսավորում իրականցվում է Ընկերության վաճառակետերում:
 • Ապառիկ ֆինանսավորումը տրամադրվում է 21-65 տարեկան ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող  ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց` սպառողական ապրանքների` կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի, բջջային հեռախոսների, կահույքի, օդորակիչների, ջեռուցման համակարգերի և այլ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով:
 • Տրամադրված ապառիկ ֆինանսավորման գումարն անկանխիկ մուտքագրվում է Ընկերության հաշվին` Գնորդի կողմից պայմանագրով տրված հանձնարարականի հիման վրա:
 • Ապառիկ ֆինանսավորումը տրամադրելու դրական որոշման, առավելագույն գումարի և դրա մերժման գործոնը հաճախորդի վարկունակության գնահատումն է:
 • Ապառիկ ֆինանսավորման մերժման համար հիմք կարող են հանդիսանալ.
  • բացասական վարկային պատմությունը
  • ներկայացված անարժանահավատ տեղեկությունները:

Գնորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու կրեդիտավորման պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե կրեդիտավորման պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում գնորդը պարտավոր է կրեդիտի գումարը օգտագործելու համար կրեդիտավորողին վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Կրեդիտավորման պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում սպառողից պահանջվել չի կարող:

Տոկոսների հաշվարկման կարգ

 • Տոկոսները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա` վարկի մնացորդային արժեքի նկատմամբ:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
 • Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում:
 • Վարկի տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակ.
  • Վարկի գումարը` 200 000 ՀՀ դրամ
  • Վարկի տոկոսադրույքը` 24 %
  • Վարկի ժամկետը` 12 ամիս
  • Վարկային հաշվի բացման, վարման և սպասարկման վճարը` 0%

Այս օրինակում վարկի ամսական մուծման չափը կկազմի 18 920 ՀՀ դրամ:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 26.95%

Այլ սակագներ 

Քաղվածքների,  տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներին կարող եք ծանոթանալ Այստեղ

Տույժեր և տուգանքներ

 • Վարկառուի կողմից իր պարտականությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չկատարելու դեպքում կիրառվող տույժեր և տուգանքներ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար
  • ժամկետանց վարկի 0.13%-ի չափով
  • ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13%-ի չափով

Ժամկետանց  պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ`

 1. Տույժ/տուգանքներ     
 2. Տոկոսագումարներ    
 3. Մայր գումար
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ  չեն կիրառվում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ'ՒՆ.

ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՊԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԵԼՈՒ ԵՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ, ԵՎ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ  ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ :

Գրավի բռնագանձում

ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ  ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ  ՉԿԱՏԱՐԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ԳՐԱՎԻ ԱՐԺԵՔԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՄԱՐՎԵՆ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:

Անհատական թերթիկի տրամադրում

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


«Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայք

Ձեր Ֆինանսական տեղեկատուն` www.fininfo.am ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

 

ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ ՍՊԸ / ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 1,500,000 (կենցաղային տեխնիկա)

50,000 – 800, 000 (բջջային հեռախոսներ)

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-36 ամիս (կենցաղային տեխնիկա)

18-24 (բջջային հեռախոսներ)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.3%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԻՆՏԵՐՖՈՒՌ ՍՊԸ / ԷՇԼԻՀՈՄՍԹՈՐ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 3,000,000

Կանխավճար

0-5%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.3%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԴԵԿՈՐԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ / ԴՈՄՈՒՍ, ԴՅՈՒՍՈՆ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 3,000,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60 (ակցիա 12)

30-60 (ակցիա 24)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.2%

1-24 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 25-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՅՈՒՔՈՄ ՍՊԸ / ՅՈՒՔՈՄ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 800,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

24 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 1.4%

1-24 ամիսների համար՝ 0%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՄՈԲԼԻՕՍ ՍՊԸ / ՀՈՒԱՎԵՅ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 800,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

12-24 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 1.3%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԻՆՏԵՐՍԵՐՎԻՍ ՄԵԿ ՍՊԸ / ԻՆՏԵՐՍԵՐՎԻՍ ՄԵԿ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԿԱ ԸՆԴ ԿԱ ՍՊԸ / ԿԻՏ ԿԱՀՈՒՅՔ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 0.99%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՍԲՍ ՍՊԸ / ՍԲՍ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

12-60 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 0.99%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

Զ ԷՍ ՏՈՊ ՍՊԸ / ՍԿԻԼԼ ԷՅ ԷՄ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  800,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

6 (ակցիա 6)

12 (ակցիա 12)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 0.99%

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 0.99%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Առկա չէ

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

-

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՍՊՈՐՏ ԼԱՅՖ ՍՊԸ / ՍՊՈՐՏԼԱՆԴԻԱ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

12-36 (ակցիա 6)

18-36 (ակցիա 12)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 1.2%

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

-

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԺՈՐԻԿԻ Ա/Ձ / ՏԱՔ ՏՈՒՆ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60

18-36

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 0.99%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԱՆԱՀԻՏ ԷՎՈՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ / ՎԱՀԵ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 1,500,000 (կենցաղային տեխնիկա)

50,000 – 800, 000 (բջջային հեռախոսներ)

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-36 (կենցաղային տեխնիկա)

18-24 (բջջային հեռախոսներ)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՍՈՆԵՏ ՍՊԸ / ՍՈՆԵՏ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

24-36

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-18 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 19-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 


Թարմացված է առ 17.01.2020 թ., 10:25

Ծառայություններ ֆիզիկական անձանց համար

  
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2018. All rights reserved.