ONLINE

CHAT


Առևտրային հարթակներ

 

 
 
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆԱՄԵՐԻԿԱ
Աշխատանքային
ժամեր
           
              United
              States
Arca (NYSE)

04:15 - 20:00 (ET)
 
ArcaEdge

Pre-open hours: 07:30 - 07:59 (ET)
Pre-market hours: 08:00 - 09:29 (ET)
Core trading hours: 09:30 - 4:01 (ET)
 
BATS

9:30 - 16:00 (ET)
 
Bloomberg Tradebook (BTRADE)

09:00 - 18:30 (ET)
 
BondDesk

08:00 - 17:00 (ET)
 
Boston Options Exchange (BOX)

09:30 - 16:00 (ET)
 
BYX

08:00 - 17:00 (ET)
 
C2

9:30 - 16:00 PM (ET)
 
CBOE Futures Exchange (CFE)

09:30 - 16:15 (ET)
 
CBOE Stock Exchange (CBSX)

9:30 - 16:00 (ET) for stocks
9:30 - 16:15 (ET) for ETFs
 
CBOT (ECBOT)

00:20 - 17:25 (ET)
19:35 - 23:50 (ET)
 
CBOT (Floor-Based)

7:20 - 14:00 (ET)
 
Chicago Board Options Exchange (CBOE)

09:30 - 16:00 (ET)
 
Chicago Stock Exchange (CHX)

09:30 - 16:30 (ET)
16:00 - 16:30 (ET) (late trading session)
 
CME (Electronic-Globex)

Sunday 18:00 - Friday 17:00 (ET)
Sunday 16:00 - Friday 17:00 (ET) Forex products only
 
CME (Floor-Based)

08:20 - 15:00 (ET)
 
Direct Edge

08:00 - 17:00 (ET)
 
EDGEA

8:00 - 17:00 (ET)
 
ELX

09:30 - 17:00 (ET)
 
Fidelity Funds

9:30am - 3:59pm ET
 
IB VWAP Dealing Network (VWAP)

00:00 - 15:00 (ET)
 
INET (Island)

07:00 - 20:00 (ET)
 
ISE Options Exchange

09:30 - 16:00 (ET)
 
ISE Stock Exchange

09:30 - 16:00 (ET)
 
NASDAQ

09:30 - 16:00 (ET)-Normal
16:00 - 17:30 (ET)-Extended
 
NASDAQ PSX

09:30-16:00 (ET)
 
NASDAQOM

09:30 - 16:00 (ET)
 
National Stock Exchange (NSX)

08:00 - 18:30 (ET)
 
New York Board of Trade

01:30 - 15:15 - Via ICE
 
New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Sunday 18:00 - Friday 17:15 (ET)
 
New York Stock Exchange (NYSE)

09:30 - 16:00 (ET)
 
NYSE Arca Bonds

08:20 - 16:00 (ET)
 
NYSE Liffe

19:16-17:00 Sunday-Friday (ET)
19:18-17 Sunday-Friday (ET) - Gold and Silver options
 
OneChicago (ONE)

09:30 - 16:15 (ET)
 
Pacific Exchange (PSE)

09:30 - 16:00 (ET)
 
Pax World Mutual Funds

9:30am - 3:59pm ET
 
Philadelphia Stock Exchange (PHLX)

09:30 - 16:00 (ET)
 
Pink OTC Markets

09:30 - 16:00 (ET)
 
Timber Hill Auto-Ex Bonds

08:20 - 16:00 (ET)
           
Alpha ATS

9:30 - 16:00 (ET)
                                      Canada
Chi-X

8:30 - 17:00 (ET)
 
Montreal Exchange

Options: 09:30 - 16:15 (ET)
Futures: 06:00 - 16:15 (ET)
 
OMEGA ECN

09:30 - 16:00 (ET)
 
PURE

09:00 - 17:00 (ET)
 
Toronto Stock Exchange

09:30 - 16:00 (ET)
 
TSX Venture

09:30 - 16:00 (ET)
           
Mexican Derivatives Exchange

07:30 - 15:00 (Mexico City Time)
          Mexico     

Mexican Stock Exchange

08:30-15:00 (Mexico City Time)


              
                                                    ԵՎՐՈՊԱ
Աշխատանքային
Աշխատանքային ժամեր

Austria
Vienna Stock Exchange (VSE)

09:00 - 17:40 (CET)

Belgium
CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN)

09:00 - 17:40 (CET)
Euronext Brussels (Belfox)

09:00 - 17:30 (CET)
Euronext Brussels Stocks

09:00 - 17:30 (CET)
Nasdaq OMX Europe (NUROEN)

07:50 - 17:00 (CET)
         
            France
CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN)

09:00 - 17:40 (CET)
Euronext France (MATIF)

08:00 - 22:00 (CET)
Euronext France (MONEP)

Options: 09:00 - 17:30 (CET)
Futures: 08:00 - 22:00 (CET)
Euronext France (SBF)

09:00-17:30 (CET)
Nasdaq OMX Europe (NUROEN)

07:50 - 17:00 (CET)
             
Germany
CHI-X Europe LTD Clearstream

09:00 - 17:45 (CET)
EUREX (DTB)

Options: 09:00 19:00 (CET)
Futures: 08:00 22:00 (CET)
Frankfurt Stock Exchange (FWB)

09:00 - 20:00 (CET)
Nasdaq OMX Europe (NURODE)

07:50 - 17:00 (CET)
Stuttgart Stock Exchange (SWB)

09:00 - 20:00 (CET)
Turquoise DE (TRQXDE)

09:00 - 17:30 (CET)
XETRA (IBIS)

09:00 - 17:30 (CET)

Italy
Borsa Italiana

09:00 - 17:30 (CET)
Borsa Italiana (IDEM)

09:00 - 17:40 (CET)

Netherlands
CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN)

09:00 - 17:40 (CET)
Euronext NL Derivatives (FTA)

Options: 09:00 - 17:30 (CET)
Futures: 08:00 - 22:00 (CET)
Euronext NL Stocks (AEB)

09:00 - 17:30 (CET)
Nasdaq OMX Europe (NUROEN)

07:50 - 17:00 (CET)
Turquoise NL (TRQXEN)

09:00 - 17:30 (CET)

Spain
Bolsa de Madrid

09:00 - 17:35 (CET)
Spanish Futures & Options Exchange (MEFF)

09:00 - 17:35 (CET)

Sweden
Stockholm Derivatives Exchange (OMS)

Swedish Stock Exchange

09:00 - 17:30 (CET)

09:00 - 17:30 (CET)

Switzerland
CHI-X Europe Ltd Swiss

09:00 - 17:30 (CET)
EUREX (SOFFEX)


09:00 - 17:20 (CET)
NASDAQ OMX Europe (NUROCH)

07:50 - 17:00 (CET)
Swiss Exchange (SWX)

08:30 - 17:30 (CET)
Turquoise CH (TRQXCH)

09:00 - 17:30 (CET)
VIRT-X (VIRTX)

08:30 - 17:30 (CET)

United Kingdom
CHI-X Europe Ltd Crest (CHIXUK)

09:00 - 17:30 (CET)

CHI-X Europe Ltd Crest (CHIXUK)


08:00 - 16:30 (GMT)
Intercontinental Exchange (ICE/IPE)

02:00 - 22:00 (London Time)
02:00 - 20:30 on Friday (London Time)
LIFFE Commodities

08:00 - 17:30 (GMT)
LIFFE Options & Futures

08:00 - 17:30 (GMT)
LIFFE Single Stock Futures

08:00 - 17:30 (GMT)
London Stock Exchange (LSE)

07:00 - 15:30 (GMT)
LSE International Order Book

07:00 - 15:30 (GMT)

Nasdaq OMX Europe (NUROUK)

07:50 - 17:00 (CET)

 

 

                                                         ԱՍԻԱ
Աշխատանքային
ժամեր


Australia
 
Australian Stock Exchange (ASX)
10:00 - 16:00 (Sydney Time)
Sydney Futures Exchange (SNFE)
00:00 - 08:00
09:50 - 16:30
17:10 - 23:59 (Sydney Time)

Hong Kong
Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
09:45 - 12:30 (HKT)
14:30 - 16:15 (HKT)
Hong Kong Stock Exchange (SEHK)
10:00 - 16:00 HKT

Japan
CHI-X Japan
08:00 - 16:00 (Japan Time)
Osaka Securities Exchange (OSE.JPN)
09:00 - 11:00 (Japan Time)
12:30 - 15:10 (Japan Time)
16:30 - 19:00 (Japan Time)
Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN)
09:00 - 11:00 (Japan Time)
12:30 - 15:10 (Japan Time)
15:30 - 18:10 (Japan Time)
Tokyo Stock Exchange (TSEJ)
09:00 - 11:00 (Japan Time)
12:30 - 15:00 (Japan Time)

Singapore
Singapore Exchange (SGX)
07:45 - 14:30 (Singapore Time)
15:30 - 01:00 (Singapore Time)

South Korea
Korea Stock Exchange (KSE)
09:00 - 15:15 (Korea Time) Futures and Options


 

 

Թարմացված է առ 30.08.2011 թ., 19:26

Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունները

.
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Գրիգոր Լուսավորիչ 9, Երևան 0015, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

Ֆաքս՝ (+37410) 51 31 33

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկատվության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն լեզուներում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

© 2007-2017. All rights reserved.