ONLINE

CHAT

Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

Ոսկու գրավով վարկեր

Հարգելի´ հաճախորդ


Տեղեկացնում ենք, որ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն 2016թ. հունվարի 15-ից դադարեցնում է ոսկու գրավադրմամբ վարկերի        տրամադրումը: Ոսկու գրավադրմամբ տրամադրված գործող վարկերը կշարունակեն սպասարկվել ընդհանուր կարգով`  մինչև հաճախորդի կողմից ստանձնած վարկային պարտավորությունների դադարումը:

 
"Ամերիաբանկ" ՓԲԸ-ն ոսկու գրավադրմամբ վարկերի տրամադրման համար սահմանել է հետևյալ սահմանաչափերը`

 
Ոսկու 
համապատասխան
հարգ
Համապատասխան
հարգի
ոսկու
գնահատման
արժեք/գին
A
R
583
8,200
750
10,500
860
12,100
900
12,700
958
13,500
999
14,000

 

Ոսկյա իրերի գրավով վարկերի տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 24 %:

Բանկը տրամադրում է ոսկյա իրերի գրավով ապահովված վարկային քարտեր հետևյալ պայմաններով.*

 

 

 

 

Վարկավորման ժամկետը(ամիս)

Վարկ/գրավ առավելագույն

հարաբերակցություն (%)

Տարեկան 

տոկոսադրույքը (%)

6-24

Միայն մայր գումարի հավասարաչափամսական 

մարումների դեպքում - 100%-ի չափով

ՀՀ դրամի դեպքում` 24.00 %,


ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ 18.90 %

և Եվրոյի դեպքում`17.90 %

6-12

Առանց մարումների գրաֆիկի/մայր գումարի ժամկետի վերջում,

 տոկոսների ամսական վճարումով / 80%-ի չափով


*Քարտով վարկային գծերի վրա տարածվում են նաև քարտերի սպասարկման սակագները:

մոդելների դեպքում:

Գրավի առարկա. Որպես գրավ ընդունվում են ոսկյա իրեր: Որպես գրավ չեն ընդունվում սպիտակ ոսկուց պատրաստված իրերը: Ոսկյա ժամացույցները գրավ են ընդունվում որպես ջարդոն՝ բանկի համար ընդունելի
Վաղաժամկետ մարում. վաղաժամկետ մարման դեպքում հաճախորդին վերադարձվում են չօգտագործված օրերի համար վճարված տոկոսագումարները:

Վարկի սպասարկման վճար. Վարկի տրամադրման համար սահմանվում է սպասարկման (կանխիկացման) միանվագ վճար հետևալ չափերով`
 
մինչև 100,000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում
500 ՀՀ դրամ
100,001 – 300,000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում
800 ՀՀ դրամ
300,001 – 1,000,000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում
1000ՀՀ դրամ
1,000,001 – 1,500,000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում
1500 ՀՀ դրամ
1,500,001 – 5,000,000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում
0.1% վարկի գումարից
 
Ոսկյա իրերի գրավով ապահովված վարկերի տրամադրումը իրականացվում է Ամերիաբանկ ՓԲԸ մարզային մասնաճյուղերի և Երևան քաղաքի Շենգավիթ մասնաճյուղի կողմից:
 
Վարկի նվազագույն չափը մարզային մասնաճյուղերի համար սահմանված է 30,000 ՀՀ դրամ, իսկ Շենգավիթ մասնաճյուղի համար` 200,000 ՀՀ դրամ:
 
Ոսկու գրավադրմամբ վարկավորման  պայմաններին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ “Ոսկու գրավադրմամամբ վարկավորման պայմաններ"-ում::
 
Արժեքների ի պահ ընդունման սակագներ
 
Արժեքների փաթեթի ծավալը
Սակագներ
1 ամիս
3 ամիս
6 ամիս
1 տարի
մինչև 1 կգ
5,000
15,000
20,000
 30,000
1 կգև ավելին
10,000
30,000
40,000
50,000

 

 
Ոսկու գրավադրմամբ փաստացի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ
 
Եթե Դուք ուզում եք ստանալ ոսկու ապահովմամբ վարկ հետևյալ պայմաններով`

  • Վարկի գումարը` 60.000 ՀՀ դրամ
  • Վարկի ժամկետը` 3 ամիս
  • Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքը` 24%
  • Ապա Ձեր վարկի մարման գրաֆիկը կունենա հետևյալ տեսքը`

 

Ամսաթիվ
Ընդհանուր գումար
10/06/2010
500+3900
10/07/2010
0.00
10/08/2010
0.00
10/09/2010
60,000.00
Փաստացի
35.5883%


Հարկ է նշել նաև, որ վարկի ցանկացած պայմանի փոփոխման դեպքում կփոխվի նաև փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը:
  • Վարկի ծառայության հետ կապված այլ գործարքները կնքվում են Բանկի կողմից սահմանված տիպային փաստաթղթերով:
  • Գրավի գնահատումը կատարվում է Բանկի համապատասխան աշխատակցի կողմից:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

  • ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ
  • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԻՍԿ ԴՐԱ ԱՐԺԵՔԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ` ՆԱև ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ և ԻՐԱՑՎԵԼ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ;


Թարմացված է առ 27.07.2016 թ., 10:56

Ծառայություններ ֆիզիկական անձանց համար

  
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Գրիգոր Լուսավորիչ 9, Երևան 0015, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

Ֆաքս՝ (+37410) 51 31 33

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկատվության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն լեզուներում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

© 2007-2017. All rights reserved.